O projekcie

O projekcie


1EKSO GT jest pierwszym komercyjnie dostępnym egzoszkieletem wprowadzonym na rynek Polski. Jest to urządzenie spełniające standardy wyrobu medycznego, a jego głównym przeznaczeniem jest stosowanie w ośrodkach zajmujących się rehabilitacją pacjentów neurologicznych.

W ramach akcji promocyjnej, mającej na celu przybliżenie zastosowania tego urządzenia zarówno pacjentom, jak i szpitalom oraz ośrodkom rehabilitacyjnym, od miesiąca kwietnia 2014 prowadzony jest trening z pacjentami wymagającymi takiej formy rehabilitacji.

Projekt realizowany jest na dwa sposoby:

  • stacjonarnie, w X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji w Gliwicach , ul.Szparagowa 19,  https://x-rehab.pl
  • w wersji mobilnej, w ramach akcji promocyjnej zakładającej tygodniowe pobyty z urządzeniem w wybranych miastach wojewódzkich, na terenie szpitali i centrów rehabilitacji. Regularne wizyty w placówkach medycznych zakończyły się w roku 2016. Obecnie, najlepszym miejscem do śledzenia planów i pokazów jest śledzenie fanpage’a Projektu EKSO na Facebooku: facebook.com/projektekso.

O urządzeniu i technologii


3Egzoszkielet to mocowana na zewnątrz ciała powłoka, zasilana przez silniki lub siłowniki, wspomagająca przynajmniej częścią swojej energii ruch kończyn. Głównym jej celem jest wzmocnienie siły mięśni i/lub wytrzymałości człowieka. Początkowo technologia ta była rozwijana przez wojsko, obecnie , po przejściu testów „polowych”, technologia ta jest powoli wdrażana w dziedzinie rehabilitacji.

Egzoszkielet EKSO GT jest urządzeniem o właśnie takiej genezie – w pierwotnej wersji został opracowany przez firmy Ekso Bionics oraz Lockheed Martin pod nazwą HULC (Human Universal Load Carrier) – powstało w ten sposób urządzenie wspomagające żołnierzy, które pozwala im na noszenie większych ciężarów (do 85 kg) przez dłuższy czas, w warunkach bojowych.

Obecnie EKSO GT zostało zmodyfikowane i wprowadzone na rynek jako urządzenie medyczne – przeznaczone do pracy z pacjentami neurologicznymi. Jego konstrukcja pozwala na wykonywanie chodu pacjentom po udarach,urazach rdzenia (całkowite do poziomu C7, lub częściowe – dowolny poziom), chorym na stwardnienie rozsiane, z syndromem Guillaina-Barrégo i innymi schorzeniami neurologicznymi. Urządzenie może pracować w kilku różnych trybach – w zależności od stopnia dysfunkcji pacjenta:

  • FirstStep™ – terapeuta inicjuje ruch za pomocą przycisku. Użytkownik przechodzi z ruchów wstawania i użytkowania chodzika do chodu o kulach nawet po pierwszej sesji;
  • ActiveStep™ – użytkownik wyzwala kolejne ruchy za pomocą przycisków na chodziku lub kulach;
  • ProStep™ – użytkownik wykonuje krok poprzez przesunięcie bioder w przód przy jednoczesnym ich skręceniu.EKSO GT™ rozpoznaje, że pacjent osiągnął optymalną pozycje i wykonuje krok;
  • ProStep Plus™ – kroki są wyzwalane przez przenoszenie obciążenia przez pacjenta i inicjację ruchu kończyny w przód.